Polityka prywatności

Podana poniżej polityka prywatności dotyczy strony ukazia.pl

Na stronie internetowej ukazia.pl dane osobowe zbierane są w następującej formie:

 1. Formularze kontaktowe
  a) ogólny formularz kontaktu – zbierane są następujące informacje: imię, nazwisko, telefon, email; podanie powyższych danych jest konieczne do skutecznego kontaktu naszej firmy z Państwem,
  b) formularz rezerwacji – zbierane są następujące informacje: imię, nazwisko, miasto, telefon, email; podanie powyższych danych jest konieczne do skutecznego kontaktu naszej firmy z Państwem. Wypełnienie formularza umożliwi weryfikację możliwości rezerwacji usługi w podanym terminie.
  c) formularz zapytaj o dostępność – zbierane są następujące informacje: imię, nazwisko, telefon, email; podanie powyższych danych jest konieczne do skutecznego kontaktu naszej firmy z Państwem. Podanie powyższych danych umożliwi sprawdzenie dostępności wybranego pokoju w podanym przedziale czasowycm.
 2. Administratorem danych osobowych podanych w formularzach jest firma: Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, Psary Małe, ul. Krótka 1A, 62-300 Września, NIP: 789-000-58-38.
 3. Dane podawane w formularzch kontaktowych wykorzystywane są przez wyłącznie przez firmę Zakład Drogowy Waldemar Lewandowki. Wykorzystywane są w celu prowadzenia działalności gospodarczej – kontaktu z klientami.
 4. Prawo dostępu, modyfikacji, do wniesienia sprzeciwu i skargi do Państwa danych osobowych.
  Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych,
  • usunięcia danych (przetwarzanych bezpodstawnie lub na podstawie odwołanej zgody),
  • ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – w zależności od treści Państwa wniosku),
  • złożenia wniosku o przeniesienie danych do innego administratora (art. 20 RODO),
  • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane we celu marketingu bezpośredniego lub podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub interes publiczny.

Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać kontaktując się z nami listownie pod adresem Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, Psary Małe, ul. Krótka 1A, 62-300 Września, mailowo, telefonicznie.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.